Kraftverket

Shoddyfabrikken fikk bygget et vannkraftverk i Strusshamn før Askøy fikk strøm i kabel fra fastlandet.

Dette kraftverket fikk vann gjennom en rørgate fra Strusshamnsvatnet og ned til fabrikken. Denne utstillingen viser det restaurerte maskineriet og fordelingspanel og sikringer. I en del år leverte denne turbinen strøm til søre Askøy fra ettermiddagen etter arbeidsslutt på fabrikken til neste morgen når arbeidet startet igjen. Det hele ble operert ved å slå en hendel over fra intern til ekstern levering av strømmen. Utstillingen ble åpnet i 2022.

Se også Askøy Elektrisitetsforsynings 75 års historie.