Arne Skeie

I 1964 ble et skrift viet Askøys kirkehistorie gitt ut i forbindelse med 100-års-jubileet for Strusshamn kirke. Forfatter var Arne Skeie.

Arne Skeie var født i Bergen i 1913, og døde i 1989.

Han ble pensjonist i 1983 etter å ha vært sokneprest i Storetveit kirke fra 1971. Før det hadde han fungert som kallskapellan og prest på Askøy fra 1947 til han i 1965 gikk til Bergen domkirke som residerende kapellan.

Skeie skrev en del lokalhistorie og deltok i historielag samt misjonsorganisasjoner. Han har skrevet diktsamling og en salme.

I tillegg skrev han også boken Kyrkjehus og kyrkjeliv på Askøy som var et festskrift til 100 års jubileet for Strusshamn kirke i 1964.

To år etter brant kirken.

Boken tar for seg kirkehistorie på Askøy fra 1250. Dette er eldste datering man kjenner til for en kirke på Ask. Herdla middelalderkirke er eldre, men blir ikke nevnt i dette skriftet da Herdla ikke var en del av Askøy kommune i 1964.

Salmedikter Eyvind Skeie er sønn av Arne Skeie.

OBS... Linken til boken på Nasjonalbiblioteket virker ikke alltid.

Kommer det opp "Å nei! Noe har gått galt...", så trykk flere ganger til den kommer inn eller trykk knappen F5 på tastaturet til alt ordner seg.