Wilhelm Berg

Askøy Elektrisitetsforsynings 75 års historie fra etableringen i 1917 - 1992 er skrevet av Wilhelm Berg, som var Everksjef fra 1958 til 1992.

Denne historien starter med at strøm sendes ut på det nye strømnettet på søre Askøy fra kraftverket vi har i Askøy Museumslags samlinger. Dette ligger i en egen bygning ved den gamle møllebygningen, som ble til en del av Arne Johannessens Shoddyfabrikk. Kraftverket kan ses når vi har åpent.

Boken kan leses på NB: Askøy Elektrisitetsforsyning