Conrad Clausen

Mange kjenner til at Conrad Clausen stiftet avisen Askøy Tidend og var den første redaktøren. Han var også engasjert i temmelig mye annet.

Conrad Clausen, 1902 -1990, drev en gård på Ask og jobbet som lærer. Redigerte Askøy Tidend, flere tidsskrift og engasjerte seg blandt annet i Vestmannalaget. Han var også leder for Norges Fredslag. I 1972 fikk han Kongens fortjenestemedalje i gull.

Han skrev også historiske bøker. Den mest kjente, som de fleste i dag ikke er klar over, er Askøy Herad i Hundrad år. Denne kan lånes på Askøy folkebibliotek, eller leses direkte på skjermen fra lenken til Nasjonalbiblioteket.

Boken Starkad, er et annet velkjent verk fra Clausen. Dette handler om sagnfiguren og vikinghelten Starkad, som etter tradisjonen skal ha bodd en tid på Askøy.