Kornmøllenes historie

Fra menneskene begynte med jordbruk kom behovet for maling av korn, i begynnelsen ved hjelp av runde steiner for hånd.

Menneskene i tidligere tider skaffet seg mat fra jakt og sanking, men på et tidspunkt gikk de over til primært å dyrke jorden og holde husdyr.

Dette tidspunktet, som ikke er eksakt, men varierende over hele kloden anslås til tidligst å ha startet for ca 12 000 år siden og kalles jordbruksrevolusjonen. Det finnes sikre kilder til en start i midtøsten for 10 000 til 11 000 år siden og i Europa for ca 7500 år siden og etablerte seg i deler av Skandinavia for rundt 6000 år siden. Til Norge kom dette noe seinere.

https://www.youtube.com/watch?v=nY06Bw5zh-k&t=33s&ab_channel=Insider