Medlemsinformasjon

Det en del aktiviteter som er kun for medlemmer av AML og disse vil man kunne finne opplysninger om her.

Årsmøtet avholdes onsdag den 6. mars 2024 i Pakkhushallen i Shoddyen kl 1800. Innkallelse kommer den 21. februar,