Transport på Askøy i 1950-årene

Transport og kjøretøy på Askøy i 1950-årene

Her viser vi noen av lastebiler som var så viktige for transportoppdrag på Askøy i 1950-årene og utover i 60-årene. Men vi mangler en del. Så hvis noen har bilder som er aktuelle, så er vi svært interesserte i dem. Ta gjerne kontakt med oss! H.R

Ved bruk skal alle bilder kildehenvises med Magne Skeie/Askøy museumslag.

Sverre Gundersen med sin Thames. Til høyre formann Olav Tveit, og i midten står Albert Ravnanger. Bildet er tatt på Haugland.
Dette bildet er tatt i Strusshamn og vi ser Olav Nybø sammen med Ernst Johansen og Edvard Krokås, foran kommunens Ford lastebil.
Martin Heimli sin Chevrolet buss ble brukt til forskjellig transport i 1950-årene.
Flyttingen av kommunens materiell fra de tyske brakkene i Florvåg til det nye Rådhuset i Kleppestø, 1958. Safer og annet fra det nedbrente kommunehuset i Strusshamn ble mellomlagret i Florvåg.
Chevrolet lastebil tilhørende Peder Larsen. Lastebilen til høyre på bildet er sannsynligvis Sverre Gundersen sin Thames.
Martin Heimli sin Bedford turbuss. Her brukt i 17. maitoget fra Kleppestø til Kleppe i 1960.
Assortert utvalg av biler og busser en dag i Strusshamn ca 1959.
Godsbilen R-5327 som ble bygget på et busschassis av ansatte i R/L Askøy-Bergen A/S på Søre Haugland i 1962-63.
Rutelaget Askøy-Bergen sin turbuss R-5312.
Her ser vi ulike drosjer, en buss og flere andre biler på Bergheim (sikkert under en Heimevernøvelse).
Scania Vabis R-5302 var en av lastebilene RL Askøy-Bergen a/s brukte til godstransport og andre transportoppdrag, som her. Bildet er tatt ved slippen i Kleppestø (tennisbanen). Her ser vi og det gamle strandhuset som lå ved helleren. Foto tatt fra taket av Brekkebygget.