Møllen i Strusshamn

Bygningshistorien går fra mølledrift på 17- og 1800-tallet til shoddyfabrikk og tilhørende virksomheter på 1900-tallet til museum og kultursenter i nyere tid.

Lekpredikanten Hans Nielsen Hauge var oppteken med å skaffe arbeid til folk. Mottoet hans var å setje ånd og lekam i arbeid. Han var med å skaffe pengar til å byggje ei mølle i Strusshamn i 1804. Den første industrien vart dermed grunnlagt her – som også vart eit senter for haugianismen på Askøy. Industrimøllene utkonkurrerte bygdemøllene.

E.V

Kultursenter og museum

Takket være en entusiastisk gruppe av lokale innbyggere og historieinteresserte fra blant annet Askøy Museumslag, ble det på slutten av 1980-tallet igangsatt en restaureringsprosess for å bevare og gjenopplive bygningene. De frivillige arbeidet utrettelig for å gjenskape deres tidligere prakt, og møllebygningen og Pakkhuset ble gradvis omgjort til museum og kultursenter. Restaureringen tok flere år.

Sjoddien anno 2023 Frode Lyngbø