Askøybilder på Marcus

Foto i databasen Marcus ved spesialsamlingen til Universitetsbiblioteket i Bergen.

Foto fra Askøy finnes i et stort antall på Marcus der flere fotografers arkiv er lagret etter å ha blitt donert til Universitetet i Bergen. Opprinnelig har bildene vært i forskjellige format alt etter når fotografen var i virke og hvilket utstyr som ble brukt i fotografens samtid. I dag er store deler av dette materialet digitalisert og lagt ut for fri benyttelse. Eneste krav er at det angis kildereferanse til Spesialsamlingene ved UB samt fotografens navn så lenge dette er kjent. Vi vil publisere en del av disse bildene på våre sider sammen med link til bildets originalplassering i Marcus.

https://marcus.uib.no/ med søkeord "Askøy"