Askøy Museumslag

Askøy museumslag har i sin formålsparagraf til oppgave å ivareta litt av den lokale kulturelle og historiske arven fra eldre og noe nyere tid .


Museumslaget har siden starten i 1981 samlet inn en rekke gjenstander, trykt materiale og bilder. Mye av dette materialet er utstilt i museumslagets lokaler i Aktivitetshuset Shoddyen, Strusshamn.

Museumslaget har også ved flere anledninger vært delaktig i utstillinger andre steder, bl.a. på den årlige kulturmønstringen i Ravnanger ungdomsskole. I år holdes denne helgen 21.-22. oktober


Askøy museumslag har hvert år siden 1991 gitt ut Askøykalenderen som i tillegg til selve kalendariet presenterer ulike historiske temaer. I år er det hesjer og hesjing, som var en vanlig metode å tørke høy før i tiden. Kalender 2024


VI VERNER FORTIDEN FOR FREMTIDEN!


Museumslaget ser det som viktig å formidle kunnskap om vår lokalhistorie til alle aldersgrupper, ikke minst de unge. Derfor er skoleelever en viktig målgruppe. Medlemmer av Askøy museumslag har, i tillegg til å drive et stort innsamlings- og registreringsarbeid, lagt til rette for at Møllesalen er blitt et velegnet og etterspurt lokale for å drive undervisning, foredrag, kursvirksomhet og ulike arrangement.