Fotosamlinger

Vi har en stor samling foto fra Magne Skeie, Erling Brekke, Askøy Tidend og Askøyværingen samt enkelte andre. Skeie var Askøy Tidends fotograf i mange år, utenom årene 1969 og 1970. Denne avisen be startet i 1950 og gikk inn i 1984. Askøyværingen hadde start i 1978 og gis fortsatt ut, dog med redaksjon plassert på Sotra nå.

Vi vil publisere en del bilder her, men det meste vil det ikke være mulig å legge ut da det er et så stort antall. Dersom det er behov for spesielle bilder kan det tas kontakt med oss og vi kan gå gjennom materialet og se hva vi finner. Dette vil da bli fakturert. Samme gjelder om man ønsker bedre digitale kopier eller gode papirutskrifter. Politimann Erling Brekke samarbeidet en del med Magne Skeie i å dokumentere samfunnsliv og hendelser ved hjelp av foto og film. Av denne grunn er det en del bilder der vi ikke helt vet hvem av dem som er fotografen og vi kan komme i skade for å angi dette feil. Dersom noen oppdager feil er vi takknemlige for å bli korrigert.