Askøykalenderen 2014

Widerøe Flyveselskaps flyfoto fra tidlig 1960-tall fra steder på Askøy er noe som går igjen av det museumslaget har publisert i mange år, sammen med annet fotomateriale. Så også i årets kalenderutgave der enkelte bygders endring fra tidligere tider til i dag er beskrevet.

Pris 30,-