Hefte Askøyfotballen

Hefte på 110 sider om Askøys fotballhistorie

Pris 200,-

Innsamlingsarbeidet for å kunne etablere en utstilling til ære for fotballen på Askøy førte til et biprodukt, nemlig dette magasinet. Her finner en et kort historisk riss gjennom Askøyfotballen. Heftet er sydd sammen dels etter kronologi og dels etter tematiske vinklinger med visse punktnedslag i klubbenes historie. Interessant lesestoff med mye bilder.

Tekst: Harald Brynjulfsen

Kildemateriale, scanning, fotobehandling og korrektur: Frode Lyngbø